การเลือกใช้เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง ผู้แทนจำหน่ายเครื่องนับจำนวนดิจิตอล จำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องนับจำนวนดิจิตอลคุณภาพ เครื่องจับเวลาแบบดิจิตอล
สินค้าคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

 

 การเลือกใช้งาน เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ประเภทหรือชนิดเซ็นเซอร์ที่ใช้ต่อกับตัวเครื่องนับจำนวนดิจิตอล จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

   - แบบ Dry Contact เช่น Limit Switch

   - แบบ ทรานซิสเตอร์ NPN และ PNP เช่น Output ของเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ 

   ซึ่งในการเลือกนั้นจะต้องสัมพันธ์กับความเร็วในการนับเซ็นเซอร์ เช่น ถ้าชิ้นงานวิ่งด้วยความเร็วสูง ต้องใช้เซ็นเซอร์ประเภทที่ Output เป็นแบบทรานซิสเตอร์ ซึ่งมันจะรองรับความเร็วได้สูงถึงแสนพัลส์ต่อวินาที แต่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องนับจำนวนแต่ละประเภทด้วย

2. จำนวนหลักในการนับสูงสุดสำหรับตัวเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล สามารถแสดงได้เป็น 4, 6 และ 8 หลัก ซึ่งสามารถนับค่าได้สูงสุดตามจำนวนหลักที่สามารถแสดงได้เช่น 6 หลัก เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล จะแสดงค่าสูงสุด 999999

3. ระบบการจ่ายไฟสำหรับตัวเครื่องนับจำนวนดิจิตอล โดยทั่วไปจะนิยมใช้ค่าแรงดันที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในโรงงาน เช่น 110 VAC หรือ 220 VAC 

4. ระบบจ่ายไฟสำหรับตัวเซ็นเซอร์ ใช้สำหรับเป็นแหล่งจ่ายให้กับตัวเซ็นเซอร์ที่นำมาต่อเข้ากับเครื่องนับจำนวนซึ่งจะมีค่าแรงดัน 12VDC ดังนั้นต้องตรวจสอบด้วยค่าเซ็นเซอร์สามารถรับค่าแรงดันเท่านี้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกได้ และทำการการเชื่อมกราวด์ของแหล่งจ่ายภายในกับภายนอกเข้าด้วยกัน ก็สามารถใช่้งานได้ตามปกติ

5. ต้องการเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลอื่นๆ สำหรับเครื่องนับจำนวนบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อสัญญาณผ่านการสื่อสารแบบอนุกรมได้

6. เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล โดยส่วนใหญ่จะต้องถูกติดตั้งในบริเวณโรงงาน ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องฝุ่น ดังนั้นควรเลือกเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลที่ปิดมิดชิด และมีค่า IP สูง

 

 เครื่องนับจำนวนดิจิตอล C2S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

เครื่องมือวัดทดสอบและควบคุม

https://measurementtools.brandexdirectory.com

หมวดหมู่จากเว็บไซต์ https://www.brandexdirectory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “การเลือกใช้เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter”

Leave a Reply

Gravatar